หลักสูตรฝึกอบรมติวสอบภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษา

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จัดอบรมโครงการ “เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC” สำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 19 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 2561 อบรมทุกวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ เวลา 16.00-18.00น. อบรมฟรี! สมัครออนไลน์

Read more

หลักสูตร Cloud Service ในยุค 4.0

หลักสูตร Cloud Service ในยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 433 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Read more

เปิดให้บริการโครงข่าย eduroam

eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย สำหรับนักศึกษา และบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจในสถานบันสมาชิก ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันทีโดยต้องลงทะเบียน

Read more

หลักสูตร อบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดอบรมหลักสูตร “ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน” สอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8สิงหาคม – 10กันยายน 2561 เรียนทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 15.30น.-18.00น. นักศึกษาและบุคลากรเรียนฟรี!

Read more

หลักสูตร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์เปิดอบรมหลักสูตร “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน” ฟรี! สำหรับนักศึกษา บุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ทำการสอนโดยครูอาสาสมัครชาวจีน มีให้เลือกอบรมหลายรุ่น รายละเอียดโครงการ แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการ สมัครทางออนไลน์  

Read more

เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 8/2561

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ITP สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เชิญชวนนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ครั้งที่ 8/2561……….. รายละเอียด/สมัครออนไลน์

Read more

อธิการบดีต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน Miss.Xiang Lu

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน Miss.Xiang Lu เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครชาวจีน ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ขอรับครูอาสาสมัครชาวจีนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) ให้มาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีนกลาง ซึ่งในปีการศึกษา 2561 สถาบันฯ ได้รับ Miss

Read more