หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลาง (สำหรับบุคคลทั่วไป)

1.หลักสูตรอบรม “ภาษาจีนกลางสำหรับธุรกิจโรงแรมและการบริการ” รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร  หรือ  สมัครทางออนไลน์ ตารางอบรม 2.หลักสูตรอบรม “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน” รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร  หรือ  สมัครทางออนไลน์ ตารางอบรม 3.แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ [page.1] [page.2]

Read more

ครูอาสาสมัครชาวจีน Yu Haifang เข้าคารวะอธิการบดี

วันจันทรที่ 5 มิถุนายน 2560 ครูอาสาสมัครชาวจีน Yu Haifang เข้าคารวะอธิการบดีเนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครที่ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นเวลา 10 เดือน

Read more

หลักสูตรอบรม “เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL ITP”

โอกาสดีๆมาถึงแล้ว!! สำหรับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันทุกท่าน ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตร เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOFEL ITP.1 และ  เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOFEL ITP.2  จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL ทันทีหลังจบการอบรม

Read more

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุค Digital สำหรับอาจารย์เทคนิค

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์เทคนิค หลักสูตร “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุค Digital สำหรับอาจารย์เทคนิค” <<<ดาวน์โหลดใบสมัคร>>> Attachments English4VEC_form (94 kB)

Read more

หลักสูตร เตรียมความพร้อม TOEIC สำหรับการทำงาน

โอกาสดีๆมาถึงแล้ว!! สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันทุกท่าน……. ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้จัด “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตร เตรียมความพร้อม TOEIC สำหรับการทำงาน” หลักสูตร 30 ชั่วโมง จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ทันทีหลังจบการอบรม สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคารสิทธิผล ชั้น 3

Read more

อาจารย์ Li Kun เป็นวิทยากรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ด้วยกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และได้เชิญอาสาสมัครชาวจีน อาจารย์หลี คุณ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 17,24 และ 31 มีนาคม 2560 ณ ห้องปร​ะชุมดำเนินนาวากล ชั้น 5 อาคารพระประกอบกลกิจ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Read more

หลักสูตร การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ

เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร: การเขียนบทความวิจัยภาษาอังกฤษ​ (30 ชั่วโมง) วันทีอบรม     :  อบรมทุกวันเสาร์  (เริ่มวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560) เวลา             :  09.00

Read more

TOEFL ITP BOOT CAMP 2017

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “TOEFL ITP BOOT CAMP 2017” ที่ติวเข้มภาษาอังกฤษที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาและเทคนิควิธีการพิชิตข้อสอบ TOEFL ITP ฺระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 (จำนวน 30 ชั่วโมง) ณ. จังหวัดนครนายก ภายใต้โครงการ

Read more

ภาพกิจกรรม “หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน”

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมภาษาจีน หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับพื้นฐานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 30 ชั่วโมง โดยอบรมทุกๆวันอังคาร เวลา 18.00-20.00 น. เริ่มอบรมวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาจีนในระดับพื้นฐาน และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการทำงานได้ในอนาคต

Read more

หลักสูตรอบรม TOEFL ITP ประจำปี 2559

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร “เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEFL ITP ประจำปี 2559” จำนวน 60 ชั่วโมง เรียนทุกสันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00น. เริ่มเรียน เสาร์ที่ 28 พ.ค.59 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และเรียนจบหลักสูตรรับการสอบ TOEFL

Read more