หลักสูตรอบรม “ไอซีทีในยุค Thailand 4.0” สำหรับนักศึกษา

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ภายใต้ “โครงการไอซีทีในยุค Thailand 4.0” ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.30น. – 16.30น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสิทธิผล อบรมฟรี

สมัครอบรม