หลักสูตรฝึกอบรมติวสอบภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษา

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ จัดอบรมโครงการ “เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ TOEIC” สำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 19 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 2561 อบรมทุกวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ เวลา 16.00-18.00น. อบรมฟรี! สมัครออนไลน์

Read more

หลักสูตรอบรมภาษาจีนกลาง (สำหรับบุคคลทั่วไป)

1.หลักสูตรอบรม “ภาษาจีนกลางสำหรับธุรกิจโรงแรมและการบริการ” รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร  หรือ  สมัครทางออนไลน์ ตารางอบรม 2.หลักสูตรอบรม “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน” รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร  หรือ  สมัครทางออนไลน์ ตารางอบรม 3.แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ [page.1] [page.2]

Read more

ภาพกิจกรรม “โครงการบริการวิชาการ 2559”

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ “การใช้โปรแกรม  Microsoft PowerPoint” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบรมนิวาส  จำนวน 17 คน ในวัน พุธที่ 29 และวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559

Read more

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ MOS 2013

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์เชิญชวนนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ระยะสั้น หลักสูตร การใช้งานและการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist 2013 (Word, Excel, PowerPoint) พร้อมรับสิทธิ์สอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist 2013 มูลค่าหลักสูตรละกว่า 1,650 บาท (จัดสอบหลังอบรมจบ)

Read more