หลักสูตร Cloud Service ในยุค 4.0

หลักสูตร Cloud Service ในยุค 4.0 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 433 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน