Microsoft Imagine X

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์แบบ Campus Licenses และโปรแกรม Microsoft Imagine X ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Campus Agreement กับทางบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ด้วย ซึ่งทำให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของบริษัทไมโครซอฟต์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 1. สิทธิประโยชน์ด้านการจัดการ (สำหรับคณาอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่) สิทธิประโยชน์ของ Software Assurance สถาบันได้รับข้อมูล, ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือ, การฝึกอบรมและสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น สิทธิในการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Windows เดสก์ท็อปเป็น Microsoft Version ล่าสุด, Microsoft Office Version ล่าสุด หรือสิทธิในการใช้ Microsoft Virtual PC Express ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ได้แก่
  • บุคลากรของสถาบันสามารถนำระบบปฏิบัติการ แบบอัพเกรด และใน Microsoft Office Version ล่าสุดที่ทางมหาวิทยาลัยจัดซื้อไปติดตั้งและใช้งานในคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้พร้อมสิทธิอัพเกรดและดาวน์เกรดได้เป็นระยะเวลา 1 ปี
  • สถาบันจะได้รับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดทันที โดยเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้รายการที่สถาบันจัดซื้อในโปรแกรมนี้ เป็นระยเวลา 1 ปี
  • Microsoft Faculty Connection สนับสนุนโปรแกรมการจัดการสื่อการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ที่ต้องการจัดการเรียนการสอนโดย มีโปรแกรม Faculty Connection สำหรับอาจารย์ เพื่อดาวน์โหลดเครื่องมือสำหรับช่วยในการเรียนการสอน ดังนี้ Curriculum, VDO, Demo, Course outline, Lab, Exercise/Exam, Presentation, Source Code โดยอาจารย์ที่ต้องการนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนจะได้รับ Account และคู่มือช่วยสนับสนุนต่างๆ เป็นต้น
 2. สิทธิประโยขน์ด้านการศึกษา (สำหรับคณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา) ได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม Imagine จำนวนสิทธิการใช้งาน (ต่อคน) มหาวิทยาลัยสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์สำหรับการเรียนการสอนภายใต้โปรแกรม Imagine ซึ่งรองรับการใช้งานในกิจกรรมทั่วไปในภาคการศึกษา โดยโปรแกรม Imagine จะให้สิทธิกับทั้งผู้สอน,  ผู้เรียน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการสอนซอฟต์แวร์หลักและได้รับการอัพเดตเทคโนโลยีล่าสุดของไมโครซอฟท์อย่างครบถ้วน Imagine จะได้รับสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์และแหล่งข้อมูล ดังนี้
  • MSDN Library ประกอบด้วยเอกสาร บทความทางเทคนิค และซอร์สโปรแกรมตัวอย่างจำนวนมาก เพื่อใช้เป็นตัวอย่างและแนวทางสำหรับการเรียนการสอน
  • ฐานความรู้ทางเทคนิค
  • ระบบปฏิบัติการ ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) และชุดพัฒนาไดรเวอร์ (DDK) ทั้งหมดของไมโครซอฟท์
  • การสนับสนุนทางเทคนิค ทั้งในด้านการติดตั้งและปรับระบบ รวมไปถึงการสอบถามผ่านทาง MSDN Online
  • ซอฟต์แวร์รุ่นทดสอบ, อัพเดท และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เพื่อให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถรับทราบถึงเทคโนโลยีล่าสุดของไมโครซอฟท์อยู่เสมอ นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสำหรับการทำงานจริงในอนาคต
  • ชุดเซิร์ฟเวอร์สำหรับการทดสอบประกอบด้วยซอฟต์แวร์ตระกูลเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของไมโครซอฟท์สำหรับการทดสอบและใช้ประกอบการสอน ซึ่งได้แก่ Microsoft Windows Server, SQL Servertm, Exchange Server, Commerce Server, BizTalktm Server, Host Integration Server, Application Center, Systems Management Server, ISA Server, Mobile Information Server และ SharePointtm Portal Server
  • Microsoft Visual Studio Professional ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หลักในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Windows
  • Microsoft Visio Professional
  • ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ Windows CE
  • ได้รับการอัพเดตซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
 1. การใช้งานสิทธิประโยชน์ด้านการจัดการ (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)
  • การใช้งาน Software Microsoft Version ล่าสุดและ Microsoft Office Version ล่าสุด คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสามารถร้องขอ แผ่น CD และ CD Key จากศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ในวันและเวลาราชการ
  • สิทธิ์การใช้งาน Microsoft Faculty Connection สามารถสมัครเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ microsoft.com
 2. การใช้งานสิทธิประโยชน์ด้านการศึกษา Microsoft Imagine (สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา)
  • ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ฯ ได้ดำเนินการเพิ่มรายชื่อบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันเข้าสู่ระบบ Microsoft Imagine เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าใข้งานชุดโปรแกรมต่างๆ ได้ โดยทางบริษัทไมโครซอฟท์จะส่งเทียบเชิญผ่านระบบอีเมลของสถาบัน (xxx@pit.ac.th หรือ xxx@pit365.pit.ac.th เท่านั้น) เพื่อให้ดำเนินการสมัครสมาชิกในระบบ สำหรับขั้นตอนการสมัครและการใช้งานสามารถ Download ได้ ที่นี่
สามารถดาวน์โหลดคู่มือและขั้นตอนการสมัครและการใช้งาน จากแท็บ "คู่มือ" หรือที่ http://lcc.pit.ac.th ------------------------------------------------ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โทร.4000,4101
 • คณาขารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันจะได้สิทธิ์ในการดาวน์โหลดโปรแกรมจากโครงการ Microsoft Imagine X ภายใต้ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Campus Agreement
 • เฉพาะผู้ใช้งานที่มีอีเมลสถาบัน @pit.ac.th หรือ @pit365.pit.ac.th เท่านั้น โดยศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์จะนำอีเมลเข้าสู่ระบบของ Microsoft Imagine X จากนั้นบุคลากรจะได้รับอีเมลเทียบเชิญจากไมโครซอฟต์เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน Microsoft Imagine X
หมายเหตุ
 • สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ยังไม่มีอีเมลของสถาบัน (xxx@pit.ac.th) สามารถติดต่อศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อขอเปิดใช้งาน
 • สำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนื่องจากยังไม่มี User Account ในระบบ สามารถกรอกแบบฟอร์มขอสมัครใช้งาน Microsoft imagine ที่นี่
 • สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับอีเมลเทียบเชิญจากบริษัทไมโครซอฟท์ สามารถดูวิธีการเข้าใช้งาน ที่นี่
Dreamspark_Manual download_manual