เปิดให้บริการโครงข่าย eduroam

eduroam (education roaming) เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย สำหรับนักศึกษา และบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภาระกิจในสถานบันสมาชิก ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันทีโดยต้องลงทะเบียน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเป็นสมาชิก eduroam ผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand :NRO) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันให้บริการในสองบทบาทคือ ผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider) สำหรับแขกผู้มาเยือน และผู้ตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์การใช้งาน (Identity Privider) สำหรับบุคคลากรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่ต้องไปปฏิบัติภาระกิจในสถาบันอื่น

รายละเอียดและการใช้งาน